Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers - PS


picture

Paapanaasam Shivan - He was born Polagam Ramaiah. He in 1890 at Polagam near Tanjavoor. He and his brother passed a lot of their time in Papanasam ( between Kumbakonam and Tanjavoor ), hence the "Papanasam" stuck to his name. Also, it was a tradition to address men of respect (men of God, as Rangaraamaanuja Aiyyangaar says) as Sivan, Sivanvaal, etc. in those days - and hence this gets suffixed to persons' names. Also, he came in a long line of composers and performers whose names ended in Shivan. Hence the name Paapanaasam Shivan. It is said that there was lot of influence of mahavaidyanatha iyer's style on his compositions.

Mudra: Raamadaasan

Compositions:

 1. abayaambikaaramaNi - shankaraabharaNam
 2. abhayAmbikA ramaNi - shankarAbharaNa
 3. adbhuta lIlaigaLai - madhyamAvati
 4. aDimai ennai - mukhAri
 5. aDimai mEl - nATa
 6. aDimaiyin uLLa (kaNNigaL) - vasantA
 7. aDimalariNai - paraju
 8. aDimaraliNaiyallaal - pharaju
 9. aDittAlum unai - nATa
 10. ADiya pAdattai - kAmavardhini
 11. ADum deivam - kAmbhOji
 12. AduvOm vArungaL - kEdAra
 13. aiyA nin - bilahari
 14. aiyan tiruvaDiyai - pUrvikalyANi
 15. aiyappanai paNivOm - Arabhi
 16. akhilANDa nAyaki - shankarAbharaNa
 17. akhilANDeshvari - shri
 18. aLavilAda Anandam - bhairavi
 19. aLavillaiyE - mukhaari
 20. amalE amarargaL (bhajan) - kuntalavarALi
 21. ambA manam - kAmavardhini
 22. ambA un mEl - behAg
 23. ambA un pAdam - gambhIranATa
 24. ambA unaiyE - shankarAbharaNa
 25. Ananda naTamADum ayyan - shuddhadhanyAsi
 26. Ananda naTamiDum - kEdAragauLa
 27. Anandabhairavi anaiyum - Anandabhairavi
 28. AnandamE paramAnandamE - kAmbhOji
 29. anbilaiyE - kamaas
 30. ANDavan nIyE - mAyAmALavagauLa
 31. ANDavanai nambu - sAma
 32. ANDavanE unai - SaNmukhapriya
 33. anjalenrE - bilahari
 34. annaiyin kAlil - rAgamAlikA
 35. annaiyum tandaiyum - kApi
 36. anudinamunai - madhyamAvati
 37. appan avataritta - kharaharapriyA
 38. appanum ammaiyum - aThANA
 39. AraNa poruLE - dEvagAndhAri
 40. AraNamum Agamum - kharaharapriyA
 41. aruL puri - sarasvati
 42. arumukhA - shuddhasAvEri
 43. aruT-tivilai - husEni
 44. attaruNam - bhairavi
 45. avAng manasa - cakravAka
 46. bAla pAhi - nIlAmbari
 47. bAlakrSNa mAm pAhi - sAvEri
 48. bAlakrSNan - dhanyAsi
 49. bAlasubramaNya - kEdAragauLa
 50. bhAgavatOttama - behAg
 51. bhajanai sheivAi - behAg
 52. bhajanai sheivOm - naTabhairavi
 53. bhArata mAtA - naTabhairavi
 54. bhArata puNya bhUmi - kuntalavarALi
 55. bhUmiyil mAniDa (kaNNigaL) - sindhubhairavi
 56. bhuvana patI - kAmbhOji
 57. bhuvanEshvari pAdam - bEgaDa
 58. bhuvanEshvari pughal - maNirangu
 59. bOdhendra gurumUrti - pUrvikalyANi
 60. cAmuNDEshvari - sAvEri
 61. candra kalaavadamsam - shankaraabharaNam
 62. candra kalAvatam - shankarAbharaNa
 63. caraNa pankajam - mAyAmALavagauLa
 64. caraNAmbujam - shuddhasAvEri
 65. cidambara nAthA - hEmavati
 66. cidambaram ena - kalyANi
 67. cintai teLindu - kalyANi
 68. cittam irangAdEnaiyyA - shahAnA
 69. cittam magizh - bilahari
 70. cittam magizhvittiDudu - bilahari
 71. dasarataatmajam - poorvi kalyaaNi
 72. dasharatAtmajam - pUrvikalyANi
 73. dayAnidhE jAnakIpatE - nATa
 74. dayAparan shankaran - kharaharapriyA
 75. dayavillaiyA dayALO - kharaharapriyA
 76. deivam tuNai - SaNmukhapriyA
 77. dEsha sEvai - mAND
 78. dEva dEvanai - cenjuruTTi
 79. dEvadEvan pAdam - khamAs
 80. dEvi nin - bEgaDa
 81. dEvi nIyE - kIravANi
 82. dEvi paadam paNindEn - tODi
 83. dEvi pAdam - tODi
 84. dEvI shrI - kalyANi
 85. dEvi undan - mukhAri
 86. dharAtmajA - sindhubhairavi
 87. dharma samvardhani - nATakuranji
 88. dharma samvarttani taayE - naaTTai kurinji
 89. dharmAmbikE - kharaharapriyA
 90. dhIm tana udAra (tillAnA) - behAg
 91. dhIm tarana (tillAnA) - SaNmukhapriyA
 92. dhyAnamE enadu - kApi
 93. dikku vErillai - varALi
 94. dinam IdE - bhUpALa
 95. durgaalakshmi saraswati - aarabi
 96. durgAlakSmi - Arabhi
 97. eesanE inda - cakravaakam
 98. ellAm avan sheyal - tODi
 99. ellAm brahmamayam - behAg
 100. en manam - simhEndramadhyam
 101. enadu manam - harikAmbhOji
 102. enadu uLLamE - cenjuruTi
 103. enda vidam - mukhAri
 104. enda vidamum - mukhaari
 105. endai gOvindan - bilahari
 106. engum niraindirukkum - kurinji
 107. enna sheidAlum - kharaharapriyA
 108. enna tavam - kApi
 109. enna tavam seydanai yasOdaa - kaapi
 110. ennai kAttaruLvadu - hEmavati
 111. ennai shOdanai - kalyANi
 112. ennai viTTODAdEDA - mOhana
 113. ennaLavil - rAmapriyA
 114. Enunakkinnum - kApi
 115. gajavadana - shree ranjani
 116. gAna rasamuDan - bEgaDa
 117. gaNapatiyE karuNAnidhiyE - kharaharapriyA
 118. gAndhijiyAi - hamsadhvani
 119. gAndhiyai pOloru - cenjuruTi
 120. gangai aNi - tODi
 121. gangaiyaNi - tODi
 122. garbhavAsam ariyAda - hamsadhvani
 123. gati nIyE - sahAnA
 124. gati udavum - RAgamAlika
 125. gaurImanOhara - gaurimanOhari
 126. gOkulam yamunai - dEs
 127. gOmati tAyE - yadukulakAmbhOji
 128. gOpAla sajjana - dhanyAsi
 129. gOpAlanE deivamAm - khamAs
 130. grahangaLim - bhairavi
 131. guruvAyUrappA - cakravAka
 132. haranE innum - karnATakabehAg
 133. iDadu padam - khamAs
 134. iDaiyarAdun - sahAnA
 135. iddaraNiyil - bEgaDa
 136. ihapara menumeru - simhEndra madhyamam
 137. ihaparamenum iru - simhEndramadhyam
 138. illai enra - kharaharapriyA
 139. inbamenbadilaiyE - kaanaDaa
 140. inbamenbadu - kAnaDA
 141. inda parAmukhamA - mAyAmALavagauLa
 142. indrajAla (kaNNigaL) - kAmavardhini
 143. Ini oru kaNam - shrIranjani
 144. IshananbAr - kApi
 145. IshanE inda - cakravAka
 146. janaka kumArI - kharaharapriyA
 147. jAnakIpatE - kharaharapriyA
 148. jaya bhErikai - kAmbhOji
 149. jaya jaya guhA - shuddhadhanyAsi
 150. jaya vijayIbhava - mAND
 151. jaya vIra - paraju
 152. jaya viTThala - bilahari
 153. jE paNDarIsha - sOhini
 154. jnAna sabhaiyil - sArangA
 155. jyOti mayamAna (kaNNIgaL) - kurinji
 156. kaa vaa vaa - varaaLi
 157. kaaNa kaN koDi - kaambhOji
 158. kaanarasamuDan - bEgaDa
 159. kaartikEya kaangEya - tODi
 160. kaDaikkaN nOkki - tODi
 161. kaDaikkaN paarvaiyadu - kamaas
 162. kaDaikkaN pArvai - khamAs
 163. kAdali rAdhaiyai - kharaharapriyA
 164. kadir kAma - kAmbhOji
 165. kai koDuttALaiyyA - bEgaDa
 166. kailAsacala vAsA - hindOLa
 167. kAkka unakkirakkam - kharaharapriyA
 168. kAl mAri ADum - dEvamanOhari
 169. kali teerumO - tODi
 170. kallaada EzhaiyallavO - saavEri
 171. kallAda Ezhai - sAvEri
 172. kalpaka mAtA - hindOLA
 173. kalpakAmbikA - harikAmbhOji
 174. kalpakAmbikai nI - behAg
 175. kalpakAmbikai uNDu - shuddhasAvEri
 176. kalpakAmbikaiyin - latAngi
 177. kalpakAmbikE karuNai - shrI
 178. kalpakAmbikE shrI - bhairavi
 179. kalyANi karuNAnidhi - KalyANi
 180. kAmAkSi gauri - sAvEri
 181. kamala malaridazh - kalyANi
 182. kamala pada - harikaambhOji
 183. kamalAmbA anaiyE - shankarAbharaNa
 184. kamalappada malariNai - harikAmbOji
 185. kAmAntakA - kApi
 186. kAmattai jayikkAdavan - dhanyAsi
 187. kAmEshvarA - kalyANi
 188. kan manam - surAti
 189. kANa Aval - mOhana
 190. kANa vENDAmO - shrIranjani
 191. kANa virumbum - mukhAri
 192. kanaka sabhaiyai - hindustAnikApi
 193. kANakkaN kOTi - kAmbOji
 194. kandaa vandaruL - aabhEri
 195. kanindaruL - kalyANi
 196. kanindaruL purindaaL - kalyaaNi
 197. kanja malaraDi - shankarAbaraNa
 198. kanmana murugacceyya - shuruTTi
 199. kaNNA kAttaruL - madhyamAvati
 200. kaNNan madhura idazhai - bhimpalaas
 201. kaNNan mALigaikkE - aThANA
 202. kaNNanai paNi - SaNmukhapriyA
 203. kaNNE en kaNmaiyE - kurinji
 204. kAntimati annai - kAnaDA
 205. kapAli irukka - sAvEri
 206. kapAli karuNai nidhi - hamsadhvani
 207. kApAli karuNai nilavu - mOhana
 208. kapAlIshanE - khamAs
 209. kAriruLokka - kharharapriyA
 210. karpagaambikE - bilahari
 211. karpagamE - madyamaavati
 212. karpaka manOhara - malayamAruta
 213. karpaka vallI - ragamAlikA
 214. karpaka valliyin - Arabhi
 215. karpakAmbikE - bilahari
 216. karpakamE - madhyamAvati
 217. kArtikEya gAngEya - tODi
 218. karuNA nidhiyE - bauLi
 219. karuNai puri - tODi
 220. karuNai sheivAi - hamsadhvani
 221. karuNai varumO - cArukEsi
 222. karuNakaranE shiva - kIravANi
 223. karuNAnidhiyE kaDaikkaN - kuntalavarALi
 224. konjam dayai - shankarAbharaNa
 225. krSNA mukundA - navarOj
 226. krSNa nAma - behAg
 227. kSIra sAgara shAyi - pUrvikalyANi
 228. kulakkoDi tazhaikka - rAmapriyA
 229. kumaran taaL - yadukula kaambhOji
 230. kumaran tiruvaDi - yamunAkalyANi
 231. kuncita pAdam - kAmbhOji
 232. kunram kuDi - tODi
 233. kunRan kuDi - tODi
 234. kUvi azhaikka - sindhubhairavi
 235. mA dayai - vasantA
 236. mA padAmbOruham - kuntaLavarALi
 237. maa ramaNan - hindOLam
 238. maal marugaa - vasantaa
 239. mAdhava bhuviyadil - shankarAbharaNa
 240. mAdhava mAyA - hamsAnandi
 241. mahA prabhO - Arabhi
 242. mahaaprabO shree - aarabi
 243. mahAdEva paramashiva - shuddhasImantini
 244. mahAlakSmi jaganmAtA - shankarAbaraNa
 245. mahAtmA gAndhi - maNirangu
 246. mahimai ariya - mAyAmALavagauLa
 247. mahiSAsuramadani - kannaDa
 248. mAlai shUTTuvEn - rAgamAlika
 249. malariNai - rItigauLa
 250. malariNai tuNaiyE - reeti gowLa
 251. manakkurangu - AbhOgi
 252. manamE kanamum -
 253. manamE nI - kuntalavarALi
 254. manamenum malarAl - mAyAmALavagauLa
 255. mangaLa nAyaki maDa - tODi
 256. mangaLa nAyaki malaraDi - navarasakannaDa
 257. mangaLam aruL - shrI
 258. mAniDa janmam - khamAs
 259. mArajanaka - rAgamAlikA
 260. mariyaadai taanO - dhanyaasi
 261. marundaLittaruL - gowLa
 262. marundaLittaruLvAi - gauLa
 263. mAtA innum vAtA - shrIranjani
 264. mAtA InrameyyA - shuddhasAvEri
 265. mAtA tuNai - kAnadDA
 266. mAyam EdO - mAyAmALavagauLa
 267. mayil vAhanA - mOhana
 268. mayil vAhanE - KalyANi
 269. mayilApuriyil - bhairavi
 270. mOhana krSNA - suraTi
 271. mOhana muraLIdharA - cenjuruTi
 272. mOhana shrngAra - mOhana
 273. moolaa dhaara moortee - hamsadwani
 274. muraLIdhara mana - nAgasvarAvaLi
 275. murugA muzhumadi - sAvEri
 276. muruganai bhaji - jOnpuri
 277. muruganai nI anudinamum - kannaDa
 278. naamamuRavu - darbaar
 279. nAda praNava - shuddhasAvEri
 280. nAgarAjanAna - tODi
 281. nam nADu - shuddhasAvEri
 282. nAma bhajarE - mANd
 283. nAma dhyAnam - rItigauLa
 284. nAma ghOSam - Anandabhairavi
 285. nAman onrE - kharaharapriyA
 286. nambi keTTavar - hindOLam
 287. nambik-keTTavar - hindOLa
 288. nambinadu kuTramA - hamsadhvani
 289. nambum anbarai - shrIranjani
 290. nanganallUr - Anandabhairavi
 291. nAnoru viLayATTu - navarasakannaDa
 292. nArAyaNa divya - mOhanam
 293. nArAyaNa naLinAyata - sAma
 294. naTana sabhApatiyE - nATakuranji
 295. naTanam enbadu - vasantA
 296. naTarAjan un tiru - vasantA
 297. naTarAjO vijayatE - vasantA
 298. nAthan tAL - hamIrkalyANi
 299. nee aruL puriya vENDum - keeravaaNi
 300. nee gadiyaladu - bhairavi
 301. neeyallavO - pantuvaraaLi
 302. nekkurugee - aabhOgi
 303. nenjE kalpaka - shudhdhasImantini
 304. nI aruL puriya - kIravANi
 305. nI gatiyaladu - bhairavi
 306. nI inda mAyam (padavarNam) - dhanyAsi
 307. nI irangAyenil - aThANA
 308. nijamunnai - bilahari
 309. nIlAmbari jagadIshvari - nIlAmbari
 310. nin aruL - kAmavardhini
 311. nin caraNa malarE - simEndramadhyam
 312. ninai manamE - aananda bhairavi
 313. ninaindurugum aDiyAr - kharaharapriyA
 314. ninaindurugum enai - suraTi
 315. nityAnandam aLikkum (kaNNigaL) - nAdanAmakriyA
 316. nIyE parAmukhamAyin - hamsanAda
 317. nIyE pEdai - kAmavardhini
 318. nIyE sharaN - kAmbhOji
 319. O shiva param - paraju
 320. OhO en tOzhargaL - sindhubhairavi
 321. oru varam - kalyANi
 322. paadamalarE taNYcam - kEdaaram
 323. paarvati naayakanE - shhanmugapriyaa
 324. pada malariNai - sAvEri
 325. padam nambinEn - kalyANi
 326. pAdamalar tuNaiyE - harikAmbhOji
 327. padamalarE gaiyena - maayamaaLava gowLa
 328. padamalarE gatiyena - mAyAmALavagauLa
 329. pAdamalarE tanjam - kEdAra
 330. pAdamE tuNai - valaji
 331. pADap-pADa - kAmbhOji
 332. padari manamayarndu - sAvEri
 333. pADi aluttEn - kuntaLavarALi
 334. padmanAbha mAm pAhi - kalyANi
 335. padumaabhan marugaa murugaa - naagaswaraavaLi
 336. padumanAbhan marugA - nAgasvarAvaLi
 337. pAhi mInalOcani - bilahari
 338. pAlanai purivadOr - darbAr
 339. pAmAlaikkiNai uNDO - harikAmbhOji
 340. pANDuranga prabhuvE - kApi
 341. para deivam - pUrvikalyANi
 342. para dEvataiyE - cakravAka
 343. paraamukham Enaiyaa - kharaharapriyaa
 344. paraashakti jananee - hamsadwani
 345. paraatpara - vaacaspati
 346. paradEvatE padam - maNirangu
 347. parama puruSan - nAgasvarAvaLi
 348. parAmukham EnayyA - kharaharapriyA
 349. parAmukham tagumO - mukhAri
 350. parashu pANi - paraju
 351. parAtpara parameshvara - vAcaspati
 352. pAril nalvazhi - tODi
 353. paripAlanai puri - hEmavati
 354. parpala - khamAs
 355. paRpala poRpaNi (kaNNi) - kamaas
 356. pArulagil uzhanru (kaNNigaL) - mOhana
 357. pati avanE - shenjuruTTi
 358. pati padam - shankarAbharaNa
 359. patita paavana raamaa - tODi
 360. patita pAvana - tODi
 361. pavana tanaya - kAmbhOji
 362. pazhani appan - simhEndramadhyam
 363. pErAnandam - rItigauLa
 364. piccaikku vandIrO - suraTi
 365. piravaa varam - lataangi
 366. piravi adanAl - shahAnA
 367. piRaviyadanaaR - sahaanaa
 368. pizhai poruttaruLvAi - husEni
 369. pollAp-puliyinum - mAyAmALavagauLa
 370. pOvOm vArIr - shankarAbharaNa
 371. purakkavE avatarittAn - kalyANi
 372. raadhaa mukhakamala - hindustaani kaapi
 373. raajagOpaala dEvaadi dEvanE - tODi
 374. raamam bhajata - shree
 375. rAjagOpAla - tODi
 376. rAjan mahArAjan - husEni
 377. rAmA idu - kalyANi
 378. rAma nAma amrta - khamAs
 379. rAmacandran malaraDi - kalyANi
 380. rAmanai bhajittAl - mANd
 381. ranganai tudippOrkku - cakravAka
 382. sA sabhA - hamsadhvani
 383. saa sapaa nabOnipaa - hamsadwani
 384. saadhu sangam - hanumatODi
 385. saamagaana lOlanE - hindOLam
 386. saamaja vara gamana saakEtavaasa - madyamaavati
 387. sadAshiva kumArA - shuddhasAvEri
 388. sadAsiva bhajanamE - tODi
 389. sAdhu janangaLai - sAvEri
 390. sakala bhuvana - kEdAra
 391. sakala lOka - latAngi
 392. sAmajavara - madhyamAvati
 393. sAmbashivA enrE - kIravANi
 394. sAnandAntaranga - simhEndramadhyam
 395. sangIta trimUrtigaLai - kEdAragauLa
 396. sArasa pUmpAdam - behAg
 397. sarasvati annaiyE - kharaharapriyA
 398. sarasvati dayai - sarasvati
 399. sarvalOka sharaNya - nAdanAmakriyA
 400. sarvEshA aDimaiyai - bilahari
 401. saundarya veLLam - mOhana
 402. shambhO sadAshiva - shuddhasAvEri
 403. shambhO umApatE - kAmavardhini
 404. shankara dayAkarA - harikAmbhOji
 405. shankara purahara - vasantA
 406. shankarai dayAkarI - bEgaDA
 407. shankaranai paNI manamE - nAdanAmakriyA
 408. shAradE vINA vAdana - dEvagAndhAri
 409. sharaNam aiyappA - mukhAri
 410. sharaNam ayyappaa - mukhaari
 411. sharavaNa bhava guhanE - madyamaavati
 412. sharavaNa bhava yanum - shhanmugapriyaa
 413. sharavaNabhava enum - SaNmukhapriyA
 414. shendil ANDavan - kharaharapriyA
 415. shendil vaLar (kaNNigaL) - khamAs
 416. shikkal mEviya - kAmbOji
 417. shiridEnum - bhairavi
 418. shiridum kavalaippaDAdE - kharaharapriyA
 419. shiva perumAn - suraTi
 420. shivagangA - punnAgvarALi
 421. shivagangaa nagara - punnaagavaraaLi
 422. shivakaama sundaree jagadamba - mukhaari
 423. shivakAma sundari - mukhAri
 424. shivAya namavenrE - kuntalavarALi
 425. shOdanai shumaikka - kApi
 426. shOdanai tagAdayyA - kharaharapriyA
 427. shollu pAppA - mukhAri
 428. shree gaNapatiyE - dEva manOhari
 429. shree maadhavaa - behaag
 430. shree shhaNmukham - bhairavi
 431. shree vaataapi gaNapatiyE - sahaanaa
 432. shreenivaasa tava - kharaharapriyaa
 433. shreenivaasa tiru venkaTa - hamsaanandi
 434. shreeraaman ravikulasOman - naaraayaNa gowLa
 435. shrI gaNEsha - tilang
 436. shrI harE - mAyAmALavagauLa
 437. shrI harE krSNa - nATa
 438. shrI harE nArAyaNa - mAyAmALavagauLa
 439. shrI jagadambikaiyE - latAngi
 440. shrI mahA - kAmavardhini
 441. shrI padmanAbhA - kEdAragauLa
 442. shrI rAdhA - behAg
 443. shrI rAma jayamangaLam - suraTi
 444. shrI rAma nAma - aThANA
 445. shrI rAmabhadrA - sAramati
 446. shrI rAman - nArAyaNagauLa
 447. shrI SaNmukham - Bhairavi
 448. shrI shailapatiyE - kAmbhOji
 449. shrI vallI - naTabhairavi
 450. shrI vAtApi - sahAnA
 451. shrI vishvanAtham - bhairavi
 452. shrIdhara venkatEsham - kalyANi
 453. shrInivAsa tiru - hamsAnandi
 454. sikkal mEviya - kaambhOji
 455. singaaravElavan vandaan - aananda bhairavi
 456. singAra vElavan - Anandabhairavi
 457. sollu paappaa (paappaa kaNNi) - mukhaari
 458. soppana vAzhvil - rAgamAlikA
 459. sundara rUpa - shankarAbharaNa
 460. sundarEshvarA - maNirangu
 461. sundarEshvaranE - kalyANi
 462. svAmi ItaramA - kEdAra
 463. svAmi nAn unran (varNam) - nATakuranji
 464. svAmi nI (padavarNam) - shrIranjani
 465. svAmi sharaNam - Anandabhairavi
 466. svAmi shiridum - nAgasvarAvaLi
 467. svAmi unnai (varNam) - Arabhi
 468. svAmi unran (varNam) - bilahari
 469. svAmikku sari - kEdAragauLa
 470. swaami sharaNam - aananda bhairavi
 471. swaami unRan caraNam - bilahari
 472. taamasam En swaamy - tODi
 473. taayE Ezhaipaal - bhairavi
 474. tAmasam En - tODi
 475. tAmasamA ammA - kuntalavarALi
 476. tamizh maNam - maNIrangu
 477. tandai tAi - dEvamanOhari
 478. tanigai vaLar - tODi
 479. taNikai vaLar - tODi
 480. taNikEshanai paNindu - tODi
 481. tanjam enrAlE (varNam) - AbhOgi
 482. tanjam nIyE - tODi
 483. tannai bhajikkalAgAdA - aThANA
 484. taruNm IdaiyyA - shivaranjani
 485. tatvamariya - rItigauLa
 486. tatvamariya taramaa - reeti gowLa
 487. tava caraNau - tODi
 488. tAyE bhairaviyE - bhairavi
 489. tAyE nInE - bhairavi
 490. tAyin maNikkoDi - sALagabhairavi
 491. tAyumAnavanE - khamAs
 492. tEril ErinAn - kalyANi
 493. tinameedE naTrinamE - bhoopaaLam
 494. tirukkumaranaa yavadarittaar - shankaraabharaNam
 495. tirukkumaranAi - shankarAbaraNa
 496. tirupparam kunra - hindOLa
 497. tiruvaDi paNiyum - sAvEri
 498. tiruvaLar - khamAs
 499. tiruvaLar mayilaiyun (kanni) - kamaas
 500. tiruvaruL purivaiyE - shuddhadhanyAsi
 501. tiruvaruL tandaruLvAi - bEgaDa
 502. tiruvaruL tara - aThANA
 503. tiruvazhundoor vaazh - dhanyaasi
 504. tiruvazhundUr - dhanyAsi
 505. tudikkaiyanai nI - mOhana
 506. tuNai nIyE - kalyANi
 507. tunai purindaruL - sudda hindOLam
 508. ulaga vAzhilum - aThANA
 509. ulaga vAzhvil - sAvEri
 510. uLLam iranguvadun - kAnaDA
 511. uLLamirangi - hamsadhvani
 512. umaiyOr bhAganE - nATa
 513. un paadamE - punnaagavaraaLi
 514. un pAdam aladu - kalyANi
 515. un padam nambina - rItigauLa
 516. unadu dayai - kAmavardhani
 517. unadu dayai enai - pantuvaraaLi
 518. unai allAl vErE - kalyANi
 519. unai dinam - sAvEri
 520. unai nambi - cakravAka
 521. unaiyallAl gati - kalyANi
 522. unakkum enakkum - mAyAmALavagauLa
 523. uNDenru nambu - kAmbhOji
 524. unDenRu uRudi - harikaambhOji
 525. uNDu kuladeiva - tODi
 526. uNDu kuladeivaraaman - tODi
 527. unnai bhajikka - bEgaDa
 528. unnai ninaindu - cakravAka
 529. unnai ninaindu (varNam) - dEvamanOhari
 530. unnai ninandAlE - cenjuruTi
 531. unnaittudikka - kuntala varaaLi
 532. vA gaNapatiyE - shuddhasAvEri
 533. vA vA mativadanE - paraju
 534. vaanOr vaNangu - aananda bhairavi
 535. vaLLI kAntA - simhEndramadhyam
 536. vAna inbamum peridO - bhImpalAs
 537. vandadellaam varaTTum - husEni
 538. vandadellAm - husEni
 539. vandaruLvAi murugA - dEvamanOhari
 540. vandaruLvAi tOghai - kAmavardhini
 541. vANI aruL - dhanyAsi
 542. vAnOr vaNangum - Anandabhairavi
 543. varalakSmi nIyE - sALagabhairavi
 544. vAyu kumAran - kalyANi
 545. vEnkaTaramaNA pankaja - kalyANi
 546. vEnkaTaramaNA un tiru - latAngi
 547. vErillai nIyE - suraTi
 548. vEru tuNai - dhanyAsi
 549. vighna vinAyaka - madhyamAvati
 550. vINE azhiyAdE - kharaharapriyA
 551. vishAlAkSi nAyakan - bEgaDa
 552. vishvanAthA - dEvagAndhAri
 553. yadukula tilakA - hamIrkalyANi
 554. yamunA tIrE - mAND
 555. yArammA nI - SaNmukhapriyA
 556. yashOdA bAlA - rAgamAlikA


Contact us

updated on 02/16/2016