Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vaanOr vaNangu


vaanOr vaNangu
raagam: aananda bhairavi

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

vaanOr vaNangu manaiyE bajikka aruL
vaakku tandaal enRaniyE manamirani
(vaanOr)

anupallavi

gaanam seydu un aruL sammaanam vizhaiyum inda
deenan enadabeeshTa taanam seydaruL vandu
(vaanOr)

caraNam 1

vaaNee maNamalarkoL vENee kuyil pazhikkum
vaaNee manjuLa suka paaNee caturmugan tan
raaNee nayanamadi lENee samaanaiyaam kal-
yaaNee vEdapusthaka paaNee indiran mudal
(vaanOr)

caraNam 2

tEnum kasakka veeNaa gaanam seyyum nyaana vi
nyaana dana suka nidaani annavaahani
naaninattil nee tarum nyaana kaNNaalala div
voonakkaNNaal manidar kaana payan uLadO
(vaanOr)

caraNam 3

ambaa akilajaga danbaa unai idayam
nambaada unnaruL virumbaada enadu pe-
rumbaadakam tolaikka cembaagamaay tudi to-
zhumbaar raamadaasan tozhum paavana caritri
(vaanOr)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005