Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vighna vinAyaka


vighna vinAyaka
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: madhyamAvati.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

vighna vinAyaka mUrtikku mangaLam vEzhamukhamODu tavazh

anupallavi

agni vaitta neTrik-kaNNanum Adi parAshakti annaiyum en maghan en maghan enru maDi vaittuk konji viLaiyADum anju kara bAla

caraNam

oru paghaiyillAda uttama deivam umbar munivar paNi gaNapati deivam
viri carAcarAdi mUlamAi miLir vidhi viSNu shivAkAramAi oLir


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016