Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shrI SaNmukham


shrI SaNmukham
raagam: Bhairavi

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Bhairavi.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

shrI SaNmukham sumukham bhAvayE shrta janArti bhpanjanam niranjanam

anupallavi

IkSaNAtraya vivarjitAmala manISa manO gEham guham anvaham

caraNam

vallI dEvasEnA hrttayitam varadandi mukhA varajam varadam
pullAravinda daLa dhrsham asadhrsham bUtara duhitru sutam shiva sutam
bhUmabala shUra tAraka kAlam bhuvi jativija bhaya haraNa sushIlam
bhujaka rAja sannibhairavi nibha praharaNOjvala bhujaihi krtalIlam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016