Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: tAmasam En


tAmasam En
raagam: tODi

Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

tAmaSam En svAmi tamiyEnukkaruL sheyya tArakam vEru yArayya svaaminAthA

anupallavi

bhUmi maNavALanum pUvil vaLar ayanum purandaranum paNi aravinda sharaN paNindum

caraNam 1

pAvaiyar maiyal mEvi panjupadu pADu paTTu mati kEDadaindu-mA bhAva vinai uDal mEvi nin aruL
paTrizhandu idayam nondadE AvalODu un aruL mEvavenru manam Ashai koNDu migha vAdudE
shAvalOdu kadir vElaNindu en uLam sAla magizha mayil mElil vara innamum

caraNam 2

pOdum pOdum indap-puzhu malap-piravi pOdum pOdum ari piraman vAzhvum ini pOdhm un tiru viLaiyAttum annai karu vAsam enadu tiNDATTam Edu inimEl porukka mudiyAdu karuNai puriyAdu ennuDanE ivvAdu unakku udavAdu sogusuDanE mAdu iruvar maruvum mAl maruganE innum

caraNam 3

candra bimbamukham Arum Ariru kaTAkSamum varai mArbamum miLir sakthiyum abaya varada angaigaLum caraNAmbujamum kANaven bandham nIRupaDa vandu kAtSi adu
tandaruL paraman maindanE santam iladeninum rAmadASan kavi sondam enavE sevi Erkkum guhanE innum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016