Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: akhilANDa nAyaki


akhilANDa nAyaki
raagam: shankarAbharaNa

Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: shankarAbharaNa.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

akhilANDa nAyaki ambulingat-talam vaLarum

anupallavi

jagadIshan jambukEshan uLam kavar tiruvAnaik-kAval patitanil ezundaruL jagajjananI

caraNam

ubhaya kAvEri maddhiyil oru yAnai oru shilandikkum muktiyaLitta
mahEshanai uLLam virumbi tavam purindAL umai annaiyE nittiya kannikaiyE
abhayam tandaruL aDimalar tanjam aDaindEn aDiyavarkkaruL varadE
ananta guNAkarI ambA shankarI Adi antamil tribhuvana sundari
(madhyama kAlam)
hara hara shankara bagavat pAdAL anbil pratiSTai sheida arputa
ratna tATanka oLi umizh azagiya iru seviyoDu kuLir naghai thavazhum mativadana


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016