Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: cAmuNDEshvari


cAmuNDEshvari
raagam: sAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: sAvEri.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

cAmuNDEshvari shankari candracUDa sahacari karuNAkari

anupallavi

shrI muNDakAdyupaNiSad pratibhAtita vidyA rUpiNi cidrUpiNi kSEmam kara dashakara sarOjini (madhyama kAlam) shrIkara navarAtri mahOtsava kOlhalamiLita bhuvana prasAdini

caraNam

shyAmaLE mahIsura pura vAsini shyAma krSNa bAghini manda hASini
kOmaLAngi bhukti mukti dAyini ku patinutE shrInutE na bAyini
kAma madAtyari kulArttitham mAm kAtyAyani pAhi bhakta pAlini
rAmadAsa vanditE surahitE rAkA shashi vadanE sumahitE
(madhyama kAlam)
rakSita nija bhaktha jana samUhE rAjitEkSu bANASsana pAhE
yakSa rAja vinutE hari vAhE yamijana nirmala maanaSakEHE (chaamuNdE)


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016