Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vEnkaTaramaNA pankaja


vEnkaTaramaNA pankaja
raagam: kalyANi

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: kalyANi.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

vEnkataramaNA pankaja caraNA mEdini ellAm pugazhum tirupati

anupallavi

tAngoNAda bhava tApam taNiya taN nizhal tarum kuLir shOlai tirumalai

caraNam

kaliyuga vAdigaLum shiram kuniya caram kuviya gOvinda ghOSamuDan
alarmEl mangai maNALan unai bhajikka arputa sEvai aLikkum dayALanE
(madhyama kAlam)
AraNa AgamangaL pugazh jagadAdi kAraNA vAsudEva sarva pari-
pUraNA vAraNArttI haran nAraNA maNi kaustubhA-bharaNa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016