Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mArajanaka


mArajanaka
raagam: rAgamAlikA

taaLam: rAgamAlikA.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

rAgA: yadukulakAmbhOji

mArajanaka madhusUdana yadukulAmbOdhi candra mAmava

anupallavi

nIrada sundra nIrajAkSa navanIta vadana karuNArasa sadana

caraNam 1

gAnNavilOla sumruduLa karAnguLi pallava lALita muraLI sukSira
anagha dundubhi nandana gOpavadU jAracOra nigamAnta shara


caraNam 2

rAgA: sAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

pArthasArathE naravara bhAmA rukmiNIpatE surapati vandita-
tIrtha caraNa shakaTAdi niSUdana dInajannAvana dhrDhakara kankaNa


caraNam 3

rAgA: bEgaDa

Aa:S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

dhAtrI pArAvarOpaNa krtAvatAra jagadAdhAra nija- dhAthrI
krta yashOdA nayana sudhA-syanti vividha nirupama lIla


caraNam 4

rAgA: sarasvati

Aa:S R2 M2 P D2 S
Av: S N2 D2 P M2 R2 S

shrI garuDAsana sanakAdi priya dEvatA sArvabhauma shESa vara
bhOga shayana nArAyaNa mAdhava puruSOttama rAmadhAsa vandita.


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016