Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jnAna sabhaiyil


jnAna sabhaiyil
raagam: sArangA

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

taaLam: sArangA.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

jnAna sabhaiyil tillai kAnam tannil ninrADum Ananda naTarAjanE hara hara enavara munivarum amararum pugazh paramAnanda naTarAjanE

anupallavi

mAnum mazhuvum pinju matiyum tavazh shevvAnam nigar shaDai Ada iLa nagai tavazhum mati mukhamum tiru vizhiyazhagumAi

caraNam

nEmiyudan muzhankAzhiyaNi sArangapANi mrdangamum
ni sa dha ni pa ma ri ga ma ri saA svara nAda nAradar vINaiyum
sAma gAna vinOdanE shivakAma sundari nAthanE svAmi aDimaiyai AL
sakala jagannAthanE pAdamE dhIm tadhIm isaiyuDan


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016