Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kANakkaN kOTi


kANakkaN kOTi
raagam: kAmbOji

Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: kAmbOji.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

kANakkaN kOTi vENDum kapAliyin pavani kANakkaN kOTi vENDum

anupallavi

mANikkam vairam mudal navarathnAparaNamum maNamAr parpala malar mAlaigaLum mukhamum matiyOdu thArAkaNam niraiyum andivAnamO kamalavanamO ena manam mayanga akaLanka angam yAvum lankaapAnga aruN mazhai pozhi pavani

caraNam

mAlODaiyan paNiyum maNNum viNNum paravum marai Agaman tudikkum iraivan aruL peravE kAlam shellumun kanatanamum tandArkku nanri karudhik-kaNNArak-kaNDuLLurugip-paNiyap-palar kANa arumukhanum gaNapatiyum candEsvaranum shivakaNamum toDarak-kalai vANi tiruvum paNi karpaka nAyaki
vAman adhikAranandi sEvai tanaik-


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016