Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mAyam EdO


mAyam EdO
raagam: mAyAmALavagauLa

Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: mAyAmALavagauLa.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

mAyam EdO svAmi vAdum shUdum nAnariyEn vaNNa mayilmEl tannam-tanimaiyil vandu mayangi maraindhAi kandA

anupallavi

OyAp-pirivAm nOyait-tAikkum oLittu uLLam uruginEnE O murugA oru peN bhAvam unnai lEsil viDAdu guhA uLLamirangu (cittasvara sAhithya) unadu karuNai shiridillai yenil paravumiv-vulagum ihavum bhayankaram allavO dhanamum meyyazhagum ponnaNi paNigaLum irundoru payanum uLadO nI idai ariyAyO

caraNam

ArumukhA pughal vErariyEn ena (dArumukhA)
(caraNa svara sAhityas)
1: tUyaa vEl murugA mAyOn mAl maruga

caraNam 2

nangai vaLLi deivAnai nALum magizh nAda vEdam pOTrum SaNmukha nAtha

caraNam 3

sakala ulaguyirkkum anai umaiyavaLukkum
parama shivanukkum arumai mahanE guhanE

caraNam 4

kamalap-padam paNi meyyadiyar tamakkaruL shei
kumara guruparanE kuLir iLa naghai thavaz

caraNam 5

ARupaDai vIDum anbaruLLamum kOyil koNda kumarEshanE
vaLLi deyvAnai enumiru mAdar manOharanE karuNAkaranE
uLLam kanindu viraindaruLvAi jagan mOhananE mayil vaahananE sUra
samhAra vIra singAra vEla shivabAla bhaktha paripAlA shIla


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016