Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nI inda mAyam (padavarNam)


nI inda mAyam (padavarNam)
raagam: dhanyAsi

Aa:S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: dhanyAsi.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

nI inda mAyam sheidAl nyAyam tAnO dayAnidhiyE

anupallavi

pAyum mAran ambinAlE puNpaDu bhAvaiyaik-kaNNAl pArAmal innum (citta svara sAhityam) nIyallAl tuNaiyillai bhuvi tanilE dayai purivaiyE nijamidu vanaja nayana ninadu bhaya caraNam kanavilum maravA enadu tApamara vandaruL iraivA muraLi gAna kuLir niraimati vadananE murahara munivar tozhum kamala caraNanE rAdhai maNavALA tuyaram ini tALEn mukhil nigar dayALA yadu patiyE

caraNam

Ayarkula dIpamE aruL tArAi
1: svAmi nI kaN pAr satyabhAmA lOlA gOpAlA

caraNam 2

sArasadaLa vilOcana parama pAvana sAmajavarada madurai vaLar

caraNam 3

taruNamidu ninaindu ninainduLLam varundinEn
karuNai nidhiyE manadu kanindaruL viraindu

caraNam 4

pArAi punnakaiyoDennarugil vArAi nI manam irangi enai
parivuDanE enaduyirudan onrena anru kalandEn enai inru marandAi
pani nilAvil tavazh iniya tenralilum enadu mEniyazhal mezhugu pOl uruga
paghalirA tuyiluraA tiru vizhigaLum pArAmukhamum tagumO manamum shilaiyO


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016