Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dharma samvardhani


dharma samvardhani
raagam: nATakuranji

Aa:S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S

taaLam: nATakuranji.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

dharma samvardhani tAyE tarkkAttaruL puri

anupallavi

karma samsAra bandhak-kaDalil shiru turumbAi kalanga vaippadu dharmamA innum varmamA

caraNam 1

maiyAm iruLil maDamaiyAl manamayangi poyyAm neri aDaindu poyyA urai marandu
sheyyA vinaigaL sheidu cintai nondhuzhanrEnriru aiyArappan tazhuvum andari bhaktha dhurantari shankari

caraNam 2

taiyalar maiyalinAl tALinai marandEn para tatthuvamum bhaktiyum viraktiyum veruttEn inda vaiyam pazhikkat-talaippaTTEn manamum guNamum mAnamum keTTEn unadu malaraDitanil nam kuviyavaruL puri

caraNam 3

vALAvudal vaLarttu vanjam nenjil niraittu vALAna kaNNiyar valaip-patt valamuTrEn nAL ODuginradinRO nALaiyO yaman varuvAn tALEn taLLAdE rAmadhAsanai kaiviDAdE parApari


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016