Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mahA prabhO


mahA prabhO
raagam: Arabhi

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Arabhi.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

mahA prabhO shrI paramashivA nin manam kanindaruL tara vA vA

anupallavi

taghappanun tAyuDan manaiyALum tavapperum sOdararuravOrum vikalpa vittAdhigaLungAl veruppar alladu tuNai varuvarO

caraNam

kanma bandha jaDalam eppozhudum kavalai nOyin paDalam
kAma mOhamAdi kaLvar vAzhvanam kazhi mala nirai pANDam
punmaiyurum avala nenjam aim-pula vAdanaiyAl vEdanaikoLu mAyam
bhUta tattuvark-kaDimai poikkUrai bhOga vAzhvu pOdum pOdum aiyanE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016