Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: annaiyin kAlil


annaiyin kAlil
raagam: rAgamAlikA

taaLam: Adi
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

RAgA: cenjuruTi

annaiyin kAlil vilangugaLO (namadu) andO arivil vilangugaLO namadannaiyin kAlil vilangugaLO

anupallavi

unnata himayamalai ellaiyuDan nArpadu kOTi makkaLaiyum Inra nam bhArata

caraNam 1

nAnmaraigaL Agama purANamuDan arubattu nAngu kalai shAstirangaL
Ayiram tAL uyar vAn nadi gangai yamunai kAviri gOdAvariyum
kAshiyum ninaikka manam tuDikkudayO bhArata

caraNam 2

rAgA: punnAgavarALi

Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

tangamum veLLiyum navaratnangaLum viLaiyum tunga vaLanADu
bhuvi engum illaiyE nava dhAnyangaLum viLaindum pashiyinAl
maDiyum makkaL nammaippOl ulagilillai nenjil vETkamillaiyE bhArata

caraNam 3

rAgA: sindhubhairavi

Aa:S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

sUryakulam uyarnda Aryakulam enrillA vIramum pEshuvOm oru kAriyamillai
vIra abhimanyu gadai bhIman vijayan kadaigaL viDiya viDiyak-kETpOm rOSamumillai


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016