Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: manamE nI


manamE nI
raagam: kuntalavarALi

Aa:S M1 P D2 N2 D2 S
Av: S N2 D2 P M1 S

taaLam: Adi
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

manamE nI Ishan nAmattai vAzhttuvAi dinam vAzhttuvAi

anupallavi

kanavilum vAzhvil kalangi vADAdE kAdalai mAdarai pugazhndu pADAdE (madhyama kAlam) kAma mOha madavairigaL vashamAi karma vinai shUzh-ulaga vAzhvidilE taDuMADum manamODu tuyarurAmal nirantaramum magizhndu para sukham peravE

caraNam

viLangum tUya satjana sangam viDukkak-kUDAdE duSTa prasangam
viLakkil vIzhum pazham enru mayangum viTTilAgAdE sancalam nIngum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016