Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jAnakIpatE


jAnakIpatE
raagam: kharaharapriyA

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: kharaharapriyA.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

jAnakIpatE jaya kAruNya jaladhE jaya kausalyAnanda vardhana jagadabirAma paTTAbhirAma

anupallavi

dIna janAvana drdha kara kankaNa dasharatha tanayA kaNida guNa gaNa

caraNam

guha jaTAyu shabarI pramukha nija bhaktha jana mukti dAyakA jagad-
ahita virATa kabanda nishAcara nikara nishIdana sAyakA sarOruha
caraNa nikida vAli dashavadana suramuni sajjana pAlakA sakala
mahidEndra nIlamaNi nibha sharIra pAHi sAkEta nAyakA shrI


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016