Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: para deivam


para deivam
raagam: pUrvikalyANi

Aa:S R1 G3 M2 P D2 P S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S

taaLam: pUrvikalyANi.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

para deivam unaiyanri uNDO pala nOikku marundE en tuyar tIrkkum kAruNya

anupallavi

haranE sadAshiva paranE varAbhaya karanE umaiyAL manamagizh sundaranE emaiyAL maraipugazhum

caraNam

aDi muDiyA kaNDAr Adi madhyAnta rahita shambhO nAmamuDan vaDivamum
unak-kuNDO mAlayanum vaNangum svayambhO shaDai muDiyaNi
kailAsa vihArA shankarA tripurahara nirvikAra


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016