Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: tiruvaLar mayilaiyun (kanni)


thiruvaLar mayilaiyun
raagam: kamaas

28 harikaambhOji janya
Aa: S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

1

tiruvaLar mayilaiyun iRaivaNNi NaDipaNi siRiyanai ariviliyai aaLa vaa!
aribira manumtiru vaDimuDi toDarvarum aDiyava reLiyai! enaiyaaLa vaa!

2

agila saraasara pasupati yaagiya amala paraapara sadaasiva!
bagava! abaara niravadi krupaakara! parama! kabaali! svayambava!

3

oru pikshaaDaNNa uruvoDu teruvil ulaavarum candra kalaadara!
paradEvadai daakshaayaNi kaRapagap paccaik koDipaDar jaDaadara!

4

azhagum uruvum ezhudariya tureeyaadeeda! jaDatimira divaakara!
mazhu tirisoolam puliyadaL boodi mayaNg gezhil vadana Nisaakara!

5

unai maRavaadaruL una daDiyaaroDum uRavu maRaadaruL kabaaliyE!
enai yunadatpuda caraNa malarppada nizhalinil vaittaruL kabaaliyE!


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005