Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mangaLa nAyaki maDa


mangaLa nAyaki maDa
raagam: tODi

Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: tODi.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

mangaLa nAyaki mADA malar padam maravAdavar inippiravAr tiNNam jaya

anupallavi

mangaLadAyaki vaNangum anbarkku vENdum varamum iha para sukhamum parivoDu tara varuvAL tiruvaruL vaDivAgiya

caraNam

deiva nadik-kAvirik-karaiyilE tirukkuDandai nagarilE sakala
deiva nAyakan anAdi kumbEshan shIriDam amarum parAshakti
poi vaLar vaiyagha vAzhvu shatamenru pughundu puNNAi pulambAmal avaL
pughaz pADi aDiyAruDan kUDi jnAna bOdha sAdhu jana uravADi shrI


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016