Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shivagangaa nagara


sivaganga nagara
raagam: punnaagavaraaLi

8 hanumatODi janya
Aa: N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: aadi
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

shivagangaa nagara nivaasini - shreeraajaraajEshwai maamava

caraNam 1

abhayavaradE amba maayE niga
maagaNita vibhavE paramashiva jaayE

caraNam 2

vadanaruci vijita kamalE - ubhaya
paarshwaviraajita vaaNee kamalE

caraNam 3

sadaa raamadaasanutE sharaNaagata
jana baalana saNashupacaritE


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005