Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nI aruL puriya


nI aruL puriya
raagam: kIravANi

Aa:S R2 G2 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: kIravANi.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

nI aruL puriya vEnDum enadannaiyE nIlAyadTAkSi nI aruL puriya vEnUum enadannaiyE

anupallavi

kAyum vevvinai nOyum ellaiyil kavalaiyum nirainda avalap-pirappara

caraNam 1

shilamilan aram sheidhilan enruLam shinandu karuvizhi shivanduDal piLandu
kAlan uyir kavar vELaiyil unadu kamalap-padam maravAda varam adai

caraNam 2

mULai shuzhala aiyarivu shidaravum mOHa azhal vaLarndAgamadai uyir
tALa vaghaiyil adhAga uyirudan tahippadai kadaikkaN mazhaittuLi taNikka

caraNam 3

taraiyil sakala mAdharaiyum enai Inra tAyena maditthut-tozhavum dishai dishai tiriyum mana madak-kariyai aDakki un tiruvadit-tariyil piNikkavum shiridu


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016