Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ennannaiyE


ennannaiyE
raagam: kamaas

28 harikaambhOji janya
Aa: S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Eka, tishra gati
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Tamil

pallavi

ennannaiyE bhAratiyE engaLinba vAridhiyE

1

unnaiyE pOTruginra uttamar tam uravu vENDum innal sheyyum sOdararkku hitam sheyyum manadu vENDum

2

tErudal lanjam koLLal dEsham viTTu nInga vENDum UrUril nyAya sabhai uNmaiyAiyuzhakka vENDum

3

naDu nilamai vagikkum oru nalla sabhait-talaivar vENDum
vaDuvuDaiyArk-kiDankoDAmal vAkkALar kAkka vENDum

4

uLnATTuDai perukki uLamagzhindaNiya vENDum kaLkuDi ozhittu mighak-kaNNiyamum vENDum

5

satyam vENdum shAntam vENDum dharma neri ozhuga vENDum
cittaranjan pOlavengum tyAga buddhi peruga vENDum

6

jAtiyenru shaNDaiyiDum dharmamaTra mUrkhargaLukku bhEdamaTra
bhAratiyin piLLai nIyenruNartta vENDum

7

anniyar kai shUttirattAl ATTivaikkum bommaigaLai annaiyiDattanbu koNDu aDimaiyara sheyya vENDum

8

kODArikkAmbu pOla kulattai azhittu mikkak-kEDAi anniyara shErum shruvigaLai-tirutta vENDum

9

ettikkum paraiyaraindu tittikkum mozhi pughalum shATru vadaiyuNara vENDum


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005