Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers


Abbreviations are as listed on the lyrics page. Click on the linked name to learn more about the life, famous compositions, mudra, and more of a composer. Mudras are listed next to the composers.

A - Agastyar
AA - Anai Ayya - Umaadaasa
AAA - AnayampaTTi AadisEsha Aiyyar
AC - Annamaacaarya - VenkaTaacala
AD - ATcutadaasar
AGT - Arunaagirinaatar Tiruppugazh
AK - Arunaacala Kavi
AKD - Ambikadasa
AM - Ashok Madhav
AMD - Ambi Dikshitar
AMK - Ambujam Krishna
AMR - Annamalai Reddiar
AMS - Ambi Shastri
ANS - Annasaami Saastri
AP - AaNDavan Picchai
APD - Appiah Dikshitar
APT - Abraham Panditar
AR - AriyakkuDi Raamaanuja Aiyyangaar
AS - Aadi Shankara (Shankaraacaarya)
ASP - A.S. PancaapakEsha Aiyyar
AT - AanDaaL Tiruppaavai
AV - Ambujam VElaayudam
BK - BaalamuraLi Krishna - MuraLi
BMS - B.M. Sundaram
BR - Badraacala Raamadaas - Bhadraadivaasa
BRM - Bangalore Raamamurti
BNA - Bangalore Naagaratnamma
BN - Bangalore Naagaraaj - Meenaakshisuta
CC - Ceyyoor Cengalvaraaya Shaastree
CD - Cinnakrishna Daasar
CSP - Cittoor Subramanya PiLLai
D - Muttuswaamee Dikshitar - Guruguha
DK - Duraswaami Kaviraayar
DP - D Pattammaal
DS - Swaami Dayaananda Saraswati
DSA - Dharmapuri Subbaraaya Aiyyar - Dharmapurisha
DVP - DEshika Vinaayakam PiLLai
ERB - E.V. Raamakrishna Bhaagavatar
G - Guhan
GB - GOpaalakrishna Bhaarati - GOpaalakrishna
GKA - Ghanam Krishna Aiyyar - Muttukumaara
GNB - G.N. Baalasubramaniam
GP - Garbhapurivaasa - Garbhapurisha
GS - Ghanam Seenayya - Mannaruranga
HB - HarikEshanallur Mutayyah Bhaagavatar - HarikEsha
HCS - H.H. CandrasEkhara Saraswati
HY - H. YOganarasimham
IA - IlaNgO ADigaL
IT - Iraiyimman Thampi
JD - JayadEva - JayadEva
JV- JagannaataviTThaladaasa - JagannaataviTThala
JW - Jayacamaraaja WODeyaar - Shreevidya
K - KshEtragnya - MuvvagOpaala
KB - Kabir - Kabir
KD - Kanaka Daasa - AadikEshavaa, etc.
KI - KOTeeshwara Aiyyar - Kunjaradaasa
KK - Kavi Kunjara Bhaarati - Kavi Kunjara
KNA - KaNNan Aiyyangaar
KR - K Ramaraj
KS - KaDaloor Subramaniam
KSA - Krishnaswaami Ayya - Shreekrishna
KSB - Kovai Subri
KSK - KS Krishnamurti
KV - KaDayanalloor R. VenkaTaraaman
KVA - KoTTavaasa VenkaTaraama Aiyyar - VenkaTEsha
KVD - KamalEsha ViTThaladaasa
KVS - Ogirala (KOvoor) Veeraraaghava Sharma
LD - Lalita Daasar - Lalita
LJ - LaalguDi Jayaraaman
LK - Lakshmi Krishna
LU - Lingaraaj Urs
M - Meera - Meera
MB - Matrubhootaiyya - Trisaara girisha
MBV - ManamboocavaDi VenkaTasubbaiyyar
MCB - Mazhavai Cidambara Bhaarati
MDR - M.D. Raamanaatan - Varadadaasa
MK - Mishu Krishna Aiyyar - Mishukrishna
MM - Madurai G.S. Mani
MMD - M.M. DanDapaaNi DEshikar
MNK - Madurai N. Krishnan
MP - Marimutta PiLLai
MRS - Mahaaraajapuram Santaanam - Mahaaraajan
MS - Madurai Shreenivaasan
MSA - Maargadarshi SEsha Aiyyangaar - Koshala
MSR - Mysore Sadaashiva Rao - Sadaashiva
MSS - Muvanallur Sabhaapati Shivan - RaajagOpaala, MannarugOpaala
MT - Muttu TaaNDavar
MTK - Madurai T. Krishnaswaamy
MV - Mysore VaasudEvaacaarya - VaasudEva
MVA - Mahaa Vaidyanaata Aiyyar - Guhadaasa
MVG - Mysore VenkaTagiriappa
MVS - Mayooram Vishwanaata Shaastree
N - Naarsi Mehta
ND - Naraharidaasa
NR - Neela Raamamurti
NS - Neelakaanta Shivan
NSR - N.S. Raamacandran
NT - NaaraayaNa Teertar - NaaraayaNateerta
OV - OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar (VenkaTa Kavi)
PD - Purandara Daasar - Purandara ViTThala
PDM - Ponndanam
PGA - Pallavi GOpaala Aiyyar
PGS - Paidala Gurumurti Shastry - Gurumurti
PM - Paapanaasa Mudaliaar
PP - Ponniah PiLLai
PR - PaTTaabhiraamayya - Garapurisha
PS - Paapanaasam Shivan - Raamadaasa
PSA - PaTnam Subramanya Aiyyar - VenkaTEsha
PSD - Puliyoor (Pallavi) Shree Duraiswaamee Aiyyar - Subramanya
PSI - Pallavi SEsha Aiyyar - SEsha
PT - Periyasaami Tooran
PTN - Dr. Pu. Ti. Narasimhachar
PV - Padma Veeraraaghavan
R - C. RaajagOpaalacaari (Rajaaji)
RK - Rajee Krishnan
RL - Raamalinga Swaami (VaLLalar)
RN - Raajee NaaraayaN
RPI - R. Paarthasaarathy Aiyyangaar
RR - Raamamurti Rao
RS - Raamanaadapuram (Pooci) Shreenivaasa Aiyyangaar - Raamanaadapura
RSA - Raamaswaamy Aiyyangaar
RSD - Raamaswaamy Dikshitar - VenkaTakrishna
RSG - R.S. Gururaajacar - KamalEsha
RSS - Raamaswaamy Shivan - Guhadaasa
RVS - RaaghavEdra Swaami
S - Shyaamaa Shaastree - Shyaamakrishna
SB - Sadaashiva BrumhEndrar - Paramahamsa
SC - S. Cidambaram
SD - Surdas - Surdas
SE - Salem Eeshwar
SI -
Seetaaraama Aiyyar
SK - S. KalyaaNaraaman
SKA - Sattur Krishna Aiyyangaar
SMB - Subramanya Bhaarati
SMR - SEtumaadhava Rao
SNB - Suddhaananda Bhaarati
SP - SaarangapaaNi - VENugOpaala
SRA - Subbaraama Aiyyar - Muttukumaara
SS - Subbaraaya Shaastree - Kumaara
ST - Swaati TirunaaL - Padmanaabha (etc.)
SV - Spencer R. VenugOpaal
SVD - Swarna VenkaTEsha Dikshitar
SVV - S V Venkataraaman
T - Tyaagaraaja - Tyaagaraaja
TC - T. Chowdiah
TD - Tulsidas - Tulsidas
TKR - T.K. Rangacaari
TMT - T.M. Thiagarajan
TN - Tirupati NaaraayaNaswaami - Tirupati VenkaTEsha
TNB - T.N. Baala
TPA - TanangambaDi Pancanaada Aiyyar
TRP - Tiruvaaroor Raamaswaami PiLLai
TS - Tanjaavoor Shankara Aiyyar
TSV - TuLaseevanam - TuLasi
TT - TiruvoTTiyur Tyaagayya
TV - Tiger Varadachariar
V - Vaali
VB - Veena Bhairavamurti
VBC - Vallabhaacaarya
VD - VaDivElu
VJS - Vanamaamalai Jiyar Swaami
VK - Veenai Kuppaiyyar - GOpaaladaasa
VKC - Veenai Krishnamaacaarya - Padmapurivaasa
VP - VEdanaayakam PiLLai - VEdanaayakan
VS - Vadiraajaswaami - Hayavadana
VVD - VijayaviTThaladaasa - VijayaviTThala
VVI - Vinjumuri Varadaraaja Aiyyangaar
VY - Vyaasaraaya
WVB - Walajapet Venkataramana Bhaagavatar


Contact us

updated on 06/30/2016