Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: aravainda nayanam


aravainda nayanam
raagam: AndOLikA

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 M1 R2 S

taaLam: dEshAdi
Composer: Ashok Madhav
Language:

pallavi

aravinda nayanam gOvindam Ananda sAgaram AshrayEham

anupallavi

parama dayAkaram padmanAbham paraviSNu dEvam parAtparam

caraNam

shyAmala gAtram sundara rUpam sAmagAna lOlam sura bharaNinutam
pAmarajana rakSkam parandAmam tAmasa guNavantam bhaktavatsalam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/06/2016