Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhaja bhaja mAnasa harihara


bhaja bhaja mAnasa harihara
raagam: sindhubhairavi

10 naaTakapriyaa janya
Aa:S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

taaLam: Adi
Composer: B.M.Sundaram
Language:

pallavi

bhaja bhaja mAnasa harihara putram tyaja tyajarE citta kalmaSa bhAvam

anupallavi

bhavabhaya jAla bhanjana shIlam bhAvuka vitaraNa suragaNa pAlam

caraNam

shabarAdrIsham spaTika sankAsham shankara karatala samudbhuta sundaram
makara sankrAntau mahitam bhAvam makuTa virAjita maNigaNa jAlam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/06/2016