Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nenjam puNNAgavE


nenjam puNNAgavE
raagam: kEdAr/shuddhasArang

taaLam: Adi
Composer: Madurai G.S.Mani
Language:

pallavi

nartana gaNapatim AshrayE sadAnanda vighnEshvaram bhAvayE mAnasa divya

anupallavi

sarva bhava bhaya bhanjanam hima parvatjA prEma ranjanam arputa catura

caraNam

lambOdaram shrikaram kuja sOdaram gamkArAtAram umahArAdharam
raghu vEda sAram sama sthalatAdhAram sankaTahara vIram karuNya parAvAram
(madhyamakAla)
bhAvarAja shayanAyakam parama puruSArtha dAyakam gagana
bhU rAjapUjitam suranara sarvAdarshananam ati lAvaNya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016