Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: OmkAra praNava (v)


OmkAra praNava (v)
raagam: SaNmukhapriyA

56 shanmugapriyaa janya
Aa:S R2 G2 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: BaalamuraLi Krishna
Language:

pallavi

OmkAra praNava nAdOdbhava shruti laya svara

P: OmkAra praNava nAdOdbhava shruti laya svara
A: sAnkEtika tribhuvana shakti muraLIgAna svarUpi
(muktAyi svara)
praLaya jala valayapuTalalO tElEnadE vaTa patram shayanincu
varaduni nAbhini varalina kamala sanjanita vidhi mukhajanita
(ettugaDa svara)
pAda nIrajamulE nammiti
caraNam 1

shAshvatamai sukhamainadi

caraNam 2

gaurIsha shrIsha vidhIndra tyAgarAjAdi varya saparyalandu

caraNam 3

prabhavamu vibhavamu lInamulu dasha dishalu bhUmi gagana pavanamu
salilamagni naga khaga taru mrgAdi sakalamu kalugu nI dayavalana

caraNam 4

nI nAyaneDu tAratamyamulu mAnagA suguNamicci
sahanamu viraLa vitaraNamu nijamunu palkuTalu sadA teliyaga
bhuvanamella janulu kalasi melasi sukhamugA varaluTE mAdhyEya
muga sad-karmA caraNamu bhaktyAnanda varamiDu


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016