Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nandIsham vandE


nandIsham vandE
raagam: riSabhapriyA

62 rishhabhapriyaa janya
Aa:S R2 G3 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G3 R2 S

taaLam: t/Eka
Composer: BaalamuraLi Krishna
Language:

pallavi

nandIsham vandE sadA.

anupallavi

vandAru bhakta janAnandakaram vAmadEva bhaktakaram
sAmagAna kaLAnidhim shabhda shAstra pravINam

caraNam

parashiva tANDava kAlE murajArava sammOdam muraLI gAnAmrta pulakita kAyam
varadam saptasvara riSabhapriyam kara dhrta vEtram shvEta sugAtram parama pavitram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016