Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nAgAtmajA manOharam


nAgAtmajA manOharam
raagam: calanATa

36 calanaaTTai mela
Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 D3 P M1 G3 R3 S

taaLam: Adi
Composer: BaalamuraLi Krishna
Language:

pallavi

nAgAtmajA manOharam namAmi nagavairi vinutam bhavam niratam

anupallavi

mrgAnkataram vAgIsha vinutam yOgIshvara bhAvita prabhAvam

caraNam

nIlalOhitam parAjitam karuNAla vAlam shrI shailavAsam
jalapila sakham mangaLa pradam bAla muraLIgAna vilOlam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016