Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nanrAga iru tAyE yashOdE nanda


nanrAga iru tAyE yashOdE nanda
raagam: shahAnA

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

nanrAga iru tAyE yashOdE nanda kumAranum rAmanum nIyum
sondamODu kulam viLanga viLangap-pallANDu vAzhvAyE pala nUrAyiram kOTi

anupallavi

kunrAda pugazhODu kulamum shelvamum kuraiyAda tozhuvamum niraivAna pashuvum
tonrAnat-tavamum tOnrinadO enat-tUmalar kaNNanum nIyum pala nUrAyiram kOTip-

caraNam 1

appanaippOl piLLait-tappAmal irukku AnAlum nandanilum ivan nalla karuppu
tappAmal kaNnanaik-kAppadun poruppu shariyO tappO pEccil karuttugaL irukku

caraNam 2

kaNNanait-teruvinil alaiya viDAdE kaNDavar varuvArgaL kaiyil koDAdE
maNNaiyum kallaiyum tinna viDAdE undan mAmi nAn shonna shollai marandu pODAdE

caraNam 3

nandanum kuzhandaiyAi irundadanda kAlam shahAnA rAgattilE azhivAn sholvOm innALum
maindanum avvidhamE irukkAn AnAlum mAmuni karkkar shollum poikkAdu oru kAlum

caraNam 4

mUttadu mOzhai iLaiyadu kALai enru munnOr shol uNmaiyAi irukkum oru vELai
vAittadenrun kaNNanaik-konjiDum vELai adO vandu ninra rAman manattil EdO kavalai

caraNam 5

piLLai enrAl maTra piLLai pOl ivan illai pEccilum azhagilum ulagamE koLLai
uLLattai shollavO enakkuyirAshai illai (innum) nAn oru kOTi vAzhndAlum bAdakam illai

caraNam 6

un mAmanukkum enakkum uNDoru pEccu uNmaiyAi enakkuttAn tOlviyAip-pOccu
en tOlviyAl endan naghaiyellAm pOccu irundAl enna endan pEranukkAccu

caraNam 7

nam kula deivattukkup-pUjaiyaip-pODu nAzhi tavarAmal kaN shuTrip-pODu
shemmaiyAi andaNarkkup-pandiyap-pODu en shelva marumaghaLE unakku yAru tAn IDu


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016