Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nalladallavenru sollaDi nandavanam


nalladallavenru sollaDi nandavanam
raagam: shankarAbharaNa

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

nalladallavenru sollaDi (shenru) nandavanam tanil
anda naTamiDum mukunda gOvindaniDam shenru

P: nalladallavenru sollaDi (shenru) nandavanam tanil
anda naTamiDum mukunda gOvindaniDam shenru
A: aghalum paghalum nAn aDiyiNaikkE Enga AravAram tiraiyum rAsa naTanam Onga
taLAngu taka taka tika tadingiNatOm dhittAm kiTatOm kiTataka tOm
ananta vraja yuvatigaLin naTamiDum ATTam niraiyum aravamuDan
taLAngu taka taka tika tadingiNatOm dhittAm kiTatOm kiTataka tOm
malarnda naru malaruDan vaNDinamiDum kUTTam ishaiyum ishai palavum
taLAngu taka taka tika tadingiNatOm dhittAm kiTatOm kiTataka tOm
kalanda narumaNa tuLabha manIyavarum tOTram muruval tavazha varum
mukhamum malara kuNDalamum kanaka ambaramum candaNamum aNI paNiyum
aghamum puramum tavamirundu nAn vara marandu brndAvanattil alaindiDavum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016