Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: manjanamADa nI vArAi kaNNA


manjanamADa nI vArAi kaNNA
raagam: rItigauLa

22 kharaharapriya janya
Aa:S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

manjanamAda nI vArAi kaNNA manjanamADa nI vArAi
engaL malar mukham adu mAdhava yAdavakula tAmarai nAyaka

anupallavi

konjum kiLi annamE engaL gOkulam Ala vanda deivamE unnaik- kenja
vENumO innamE Ayar kulam vAzha vandu ninra nalam tErum shelvamE
(madhyamakAlam)
kiNNamum eNNaiyum pungam pulAvum vempunalum vara taNNenrAgudu
pon perumADaiyALavi eDuttadu pOdum nakkoru puNNiyamAgudu

caraNam

kathaikkengE pOvEnO svAmi nAn kathaikkengE pOvEnO svAmi
engum kANAda rAjagOpAla svAmi kathai edaiyum shonnAl
enakku aduvum teriyum enrAi inimElE en kathai onru tAn svAmi
(madhyamakAlam)
indaLam shiranda paNNODum kalanda ezhilAna kuzhalUdi
iduvarai ariyAdoru mAdhava mAmunigaLum mAmalaraDi paNI mAdhava
nidhiyarindu nItiyarindu nin iLamukha sannidhi arinda mA
sundarmoDum anda naghai miLira vandaruLuga ini andamurum naDaiyoDu


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016