Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: konjum mazhalai pEsi kurunaghai


konjum mazhalai pEsi kurunaghai
raagam: kAmbhOji

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

konjum mazhalai pEsi kurunaghai vIshi kuTram tanai
maraikka pArAdE nAn kOpam koNDAl konjattinil mArAdE

caraNam 1

kenjinAl minjum kaNNA minjinAl kenjuvarai kiTTa kiTTa vanda pOdu anjuvAi
panjamO ingu enna pAlukkum veNNaikkum bhayandODa pArAdE AindOindu pArAi

caraNam 2

sheidadai shiduviTTu shiTrannai pinnAlE shellam koNDu maraindAlE pOdumA
meyyellAm veNNai pUccu veTTa veLiccamAccu vENu gAnam Udi viTTAl pOdumA kaNNA

caraNam 3

onrirNDu eNNuvEn eTTinukkuLLE OdODi vandAl unnai onrum sheivadillai
panri enrum Amai enrum pAdi mrgamenrum parp-palavAga vaiya enrAl pAzhum manam vallaiyE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016