Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kaNNait-tirandu pAr manamE


kaNNait-tirandu pAr manamE
raagam: bilahari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

kaNNait-tirandu pAr manamE endak-kAlamum tavam sheidAlum kANalaridAgina
mAdhavan vegu nEramAga kAttirukkinrAn undan munnamE jnAnak-

anupallavi

paNNum iyalum shErndolikka iru pArvaiyenum nIlamaNi jolikka paNNum
tavam ellAm palikka undan pArvai munnE vandu ninru sEvai tandu kaLikka

caraNam

nIlavaNNat-tOghaiyonru nEraninru Adi Adi nirttamuDum muDiyinaik-kANAi
nenjE unaiyALLum mandAra mAlaiyum ninru ashaindADuvadaik-kaN tirandu kANAi
kAlai vaLaittu ninru gAnakkuzhal Udum andak-kATSiyinaik-kaN tirandu kANAi unnaik-
kANak-kANa sholliyum nI kANAdu pOnAl kAlamellAm pOgudu vI�..Nai
(madhyamakAlam)
kaninda vidhavidhamAna mozhi palavum kannattiDai kuzhinda kuzhiyum
nalamarinda nannaghaiyum piravum nAn shollat-taghumO
inik-kANa peruvadu nIyena nAnena Elam viDuvadu taghumO
ihapara sukhamO idanilum madu-vadhikamO iNai perumO konjamEnum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016