Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kaNDum kANAdadu pOl kadugi naDappadenna


kaNDum kANAdadu pOl kadugi naDappadenna
raagam: rAgamAlikA

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

(rAgA: sAvEri)

kaNDum kANAdadu pOl kadugi naDappadenna kaNNan shenra vazhi iduvallavE

anupallavi

uNdenrAl uNDenru uLLattai shollaDi uyir pOlum kAdal vazhiyEgumAnE unai nADi nAnum tuNiyAguvEnE
(rAg vAcaspati)

caraNam 1

talai shumandAi tayirk-kalaiyam AnAlum taLumbi vazhi engum pODudE kOlam
tayir vilai enna enrAlO viDaiyonrum kANOm vindaiyilum vindai arivEnE nAnum

caraNam 2

(rAgA: sAma)
Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 G3 R2 S

maNai koNDa teruvilanrO makkaL iruppAr tayirai manam vandu vAngiyum vilai unakkaLippAr
vanam koNDa ingellAm yAriruppAr unnai vAri aNaikkum kaNNan tAniruppAr peNNE

caraNam 3

(rAgA: chenjuruTi)
Aa:D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

kunjattalam varai shellu AnAl kuzhalishai kETkum varai nillu uLLE
konjam kuralil kETkum shollu kETTu gOpiyAdE mAtE adu rAdhE enakk-koLLu

caraNam 4

(rAgA: madhyamAvati)
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

Ani muttu mAlaiyADum kaNNan rAsam Adi ulagam purakkum mannan kaNDu
nANi Odum kAr mukhilin vaNNan tannai nADi nADi Odum pOdE nAnArenru pAr ippOdE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016