Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kAmini kELE lOla


kAmini kELE lOla
raagam: nATakuranji

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

kAmini kElE lOla kAlindi tata vilOla vraja kalita lalita vanamAla kAlindi
taTa vilOla kanakApa mandahasitAbja shObha kamanIya candramukha jalajanAbha

anupallavi

dAma nisamvIta kOpa cAru candrAvali samIpadadi ghana rUSita shyAmala
mOhana navajaladhara sama sundarA tArA ghana nirbharita nIlamaya gagana
samadyuti kalEbhara shatamaka marakata maNimaya vilasita mAla mAla shashi
shrIkara vrajayuvati mana sarasija dinakara jAla jAla mukha shrIkara

caraNam

manasi ramitamiva vibhAvya mIlita madAla sA nayana vidAnanA
manasirapasarati bhAva vinOda madhura tara hasita sundarAvana
Anila tarala kisalaya nava nava mAla mAlamiva bandhanA
InakOti shObha yaduvamsha bhUpa phanirAja shESa sukha shayana
shuka sanaka nAradamuni sallApa caraNa kAlIya phaNa naTana


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016