Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: innum mayakkudu svAmi ettanai


innum mayakkudu svAmi ettanai
raagam: kIravANi

21 keeravaaNi mela
Aa:S R2 G2 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

innum mayakkudu svAmi ettanai ettanai lIlaigaL sheidAi engaLukkena aruL mazhai
peidAi kaiyattanai veNNaikku nirttanam sheidAi Edamara bOdhamura kAdauravAghinadE

anupallavi

shonna mAmaraiyin tUya narp-poruLE tozhudu ninrOrkku tuNaivarum poruLE mannavA oru
varam uvandu nI aruLE mAdhavanunai dinam kAdalurappaDum mAvaram onru pOdum unnaduruvam

caraNam

anru gOkulattil veNNaik-kaLavADi annai mun kuTravanAghi ninrAi azhaguLLa malark-kaN mai
karaiya karaiya ninru AnAlum vESamiTTu ninrAi shenru shenralaindu tEDum kayiruk-kellAm
teNNilaiyAghAdu ninrAi tEDum anniyinadu vATTam nOkkiyaruLi cinnam shiru kayirukku ALAkki ninradE
kanrinamoDu karavaigaL pin shenru gAnak-kuzhalUdi vaiyyam mayangura gAndhAri mukhAri sAvEri
kanakAmbari bhairavi nIlAmbari navacandramadAri punnagavarALi rasALi kadamba daLAvaLi
enum pala vAdanamDa manamOhanamura para sAdhanam tarum yadunAthanE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016