Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gambhIra naDaiyODu vandAn


gambhIra naDaiyODu vandAn
raagam: Anandabhairavi

20 naTabhairavi janya
Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

gambhIra naDaiyODu vandAn tiru kalyANa maNTapattE ninrAn
kara malar valattinai uttavan tAnga kArikaiyar manamellAm kAdalil Enga
tirai kaDal shUzh bhuvi shei tavam Ongat-tEDi vanda kUTTamellAm vazhiviTTu nInga

anupallavi

vamba vIzh malar shUDum mangaiyargaL onrAi vAi tirandu gauri kalyANamE pADa
ambalavANar pangil uraibavaL azhuttam tiruttamAgha vaibhOgamE pADa
(madhyamakAla)

caraNam

AnandamAgha tumburuvum nAradarum angaiyil cAmaram tannAlE pODa
angirunda vINaiyai akrUran eDuttu Anandabhairavi rAgattaip-pADa
gAnamum gAndhAram izhumenru kalam koNDa balarAman kaikATTip-pADa
kai niraiya pUveDuttu karuttavar pODa kArikaiyar ovvonrAi kaland-ishaiyuDan pADa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016