Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: edir koNDazhaittu vandAr engum


edir koNDazhaittu vandAr engum
raagam: bilahari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

edir koNDazhaittu vandAr engum niraiginra param poruLAghiya iraivanai yamunait-turaivanai

anupallavi

sadir koNDa mangaiyargaL kalashangaL Endit-taraiyengum pU-malargaL dArALamAi sindi
tikat tA takajhaNu dhinuta dhIngiNa tOm takajhaNu tom ena maddaLam muzhangi

caraNam

kOlAhalamAi gOpiyargaL kUDi kummiyum kOlATTamum koNDATTangaL ADi
vAlAyamAgha mAdhavanaip-pADi varisai varisiyAgha vazhiyengum Odi
vandu ninra tOraNattalai vAsal vAzhai kamukhinilai �varuga� enrashaiya
nandagOpa maharAjanait-tazhuvi nAvAra tudigaLai vrSabhAnu mozhiya
lAvaNyamAghak-kaNNan kai paTra nANattil rAdhaiyin kannangaL kuzhiya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016