Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: Ayiram sollaDi mAnE


Ayiram sollaDi mAnE
raagam: kAmavardhini

51 pantuvaraaLi (kaamavardhani) janya
Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: rUpaka
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

Ayirama sollaDi mAnE ivan antarangam arivEnE
AraNa murai vazhi kAraNam arivadum pUraNan ivan tAnai shOran enru nI

anupallavi

tAyiDam shonnadu vINE verum tantiram sheidu ninrAnE cinna
vAyaLavu veNNait-tandu tIrAmalE inda mAdarashi munnam vandu pOdellAm ninrOmE

caraNam

maNaimEl maNai vaittu vArit-tinra veNNai vAyilE kAivadin munnam
vandu annai munnirundu talaip-pinnal vArik-koLgirAnE kaNNan
kaiyum meyyumAga kaTTi shumandingu kATTinAl anrO vaNNam ippO
kaLLap-pArvaiyil uLLam pOnadum meLLa vizhippadu vENum namakkinnum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016