Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: avatAram krSNA avatAram akhila


avatAram krSNA avatAram akhila
raagam: kEdAra

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

avatAram krSNA avatAram akhila bhuvanam-Anandak-kaDalADa
amararulagam adu pozhuduravADa nikhila vEda muraipADa mozhi
kUDa nErAgak-kanjanin nenjamuravADum

anupallavi

bhuvi bhAram tanait-tIrkka bhU-maghaL murai koNDArkka
tavamellAm dEvaki shErkka tan tavamAnattum vasudEneNNip-pArkka
tAmaraiyandaLam-AnaduvO taTamengilum kanda niraindaduvO
alagAmanaiyAna carAcaramAnadu kaNNanuruvaiyum eNNiyadO ena

caraNam

vaDa madurai nagar engum tUnga shirai vAshalirunda nishAcarar tUnga
diDamuDaiya kanja rAjanum tUnga dEvaki vasudEvan cintaiyilE Ongadigiri
shankha shentAmrai gadaiyum tigazhu vanamAlaiyODu kaustubha maNi makara
kuNDala gEyura hAramODu manda naghai pOTTiyiDa mAdhavanukkanda tiru


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016