Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kai viDAdennai


kai viDAdennai
raagam: shuddhasAvEri

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Kovai Subri
Language: Tamil

pallavi

kai viDAdennai kaDaittETriyE kArum ayyanE ArumukhanE nI

anupallavi

vaiyagam idinil vAzhvu enadu uyyum vaghaiyil udavi sheidu nI

caraNam

uru tuNaiyAga irundu varavun tiruvaDi tannai tAninda dInan
karudi varuvadAl kavalai yAvumE maraiyum varaiyil karuNaiyuDanE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016