Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: Om shuddha shAnta


Om shuddha shAnta
raagam: shrI

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

pallavi

Om shuddha shAnta yOgiyE namah-shivAya

anupallavi

hEmakUTa simhAsanattil irundu tannai Alum iraivA

caraNam 1

vIrAsanam vaghittE karpUrAgni pOlE pUrAlayam aDaindAi unnaik-kOri vilvam vArip-pusittEn

caraNam 2

AdhArangaL malara shakti amudamuNDu vaLara bOdhAnanda svarUpamAgap-pongip-poliyum shankarA hara

caraNam 3

arivAghiya oLiyE aruT-paramAnandat-teLivE niraivAyunnaik-kaland-ekkAlum piriyA varam taruvAi pOTri


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016