Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: lInhO nA


lInhO nA
raagam: kApi

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

caraNam 1

lInhO nA lInhO nA cAhiyE lIlAmayIkO cintanamE

caraNam 2

jO jagadIshvarkI jyOti hamArE pItar hai aur bAhar hai

caraNam 3

jO nara yantrakA yantrI hOgayA unkI Anand caitanya dhyAnamE

caraNam 4

jO Ishvar yah sharIrmE sAs lEtA hai karuNAsE unkI shuddha shakti vikAsamE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016