Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kumudak-kaDalin


kumudak-kaDalin
raagam: navarOj

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:P D2 N3 S R2 G3 M1 P
Av: M1 G1 R3 S N2 D2 P

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

caraNam 1

kumudak-kaDalin kUttennak-kuzhalum yAzhum maddaLamum
dhimutamiTTu dhim dhim ena silambu kulunga naTamADum
amudat-tamizhin suvaiyellAm aLLit-tanda kalai arasan
emadu pugazhin iyal vaDivAm iLangO vAzhga vAzhiyavE

caraNam 2

kAdarkk-iniya kOvalanum karppukk-iniya kaNNakiyum
pAdak-kalaiyin paN parinda pazhudilAda mAdhaviyum
tIdaTrulagil aram vaLartta sEra shOzha pANDiyarum
Odarkk-uriya kalai vaDivil ulavum selvam vAzhiyavE

caraNam 3

vIrap-pulavar virundAgum virumbum anbar marundAgum
pArir siranda kavi arasar pArttu viyakkum pATTAgum
sUrat-tamizhar pugazhAgum shollukku shol amudAgum
sErat-tmizhan sheidulavum silambu selvam vAzhiyavE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016