Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kAdoLirum kuNDalamum


kAdoLirum kuNDalamum
raagam: kAmbhOji

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

caraNam 1

kAdoLirum kuNDalamum kaik-kuvaLaiyApatiyum karuNai mArbin

caraNam 2

mIdoLir cintAmaNIyum elliDaiyil mEkhalaiyum silambAr inbap-

caraNam 3

pOdoLir pUntAmaraiyum ponmuDi cUDAmaNiyum poliya shUDi

caraNam 4

nIti oLir shenkOlAit-tirukkuraLait-tAngu tamizh nIDu vAzhga

caraNam 5

nAl varisai amudirukka nammAzhvAr mozhiyirukka sEkkizhArin

caraNam 6

pAl vaDi shen tamizirukkak-kambac-cittiram irukkap-paghalE pOnru

caraNam 7

jnAlattil aram viLangum nAyanar kuraLirukka namadu nATrAi

caraNam 8

kAlattai venrOngum karpakam pOr-kani perugak-kaNDilOmO


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016