Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jagadambA sharaNam


jagadambA sharaNam
raagam: ratipatipriyA

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 G2 P N2 S
Av: S N2 P G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

pallavi

jagadambA sharaNam jaya janani parAshakti sAmbhavi tAyE

anupallavi

iha para sukha ghanadAyaki sharaNam Ishvari jaya jaya kALi mahAmAyA

caraNam

kiNkiNi sadangaiyum kankaNak-karangaLum kiLir naghai mukha malarum
pangaya vizhi malar parivaruL karuNaiyum paNbozhi vINaiyuDan
ingE idayam tangi viLanguvAi shankari nAraNi vANi mahA shakti


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016