Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: inbavAri tannilE eahunda


inbavAri tannilE eahunda
raagam: sindhubhairavi

10 naaTakapriyaa janya
Aa:S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

taaLam: t/Eka
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

caraNam 1

inbavAri tannilE ezhunda jyOti ennavE anbu mikka shuddha shakti annai vAzhga vAzhgavE

caraNam 2

kumudamAna shenkaNAL kuLirnda pAvai konjiDum amudamAna punnakai azhagu soTTum indirai

caraNam 3

tangamAna mEniyAL samadai koNDa nenjinAL pongi mangalam purindu pOTriDum tirumaghaL

caraNam 4

arakkarin kozhuppinai aDakkiDum bhayankari marakkaruNai koNDa shakti vallamai taruvaLE

caraNam 5

shuTriDum paghaittiraL suruNDu vIzhap-pOrilE veTri nalgum bhadrakALi vIrai nIli shUliyE

caraNam 6

jIva yAzhir pErinbam sezhikka mei silirkkavE kAviyangaL mITTuginra kamalavANi pOTriyE

caraNam 7

vEndarum vaNangiDum vimalattAi mahEshvari shAntam Onga vAzhvilE tanikkaruNai nATTavE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016